From your first day at A.T. Kearney, our entrepreneurial culture will help you make an impact at every level.

Rekrutacja | Rekrutacja na konsultanta Rekrutacja | Rekrutacja na konsultanta

Proces rekrutacyjny na stanowisko konsultanta składa się z następujących etapów

I. Złożenie aplikacji on-line  

Jeśli Twoja aplikacja spełni nasze wymagania względem przyszłych kandydatów/ek, skontaktujemy się
z Tobą w celu zaproszenia do kolejnego etapu rekrutacyjnego, jakim jest test kompetencyjny.

Złóż wniosek on-line

II.  Test kompetencyjny

Test kompetencyjny (w języku angielskim) podzielony jest na trzy części: matematyczną, analityczną
i werbalną. Test zawiera 40 pytań jednokrotnego wyboru, na których rozwiązanie jest 60 minut.

Test podzielony jest na następujące sześć sekcji:

Section 1.1 – Quantitative: Logical counting questions
Section 1.2 – Quantitative: Statements
Section 2.1 – Verbal: Understanding of logical text
Section 2.2 – Verbal: Reading a passage
Section 3.1 – Case studies: Reading a table of numbers
Section 3.2 – Case studies: Reading the graph

Aby umożliwić kandydatom weryfikację ich wiedzy opracowaliśmy test próbny. Kliknij tutaj, aby rozpocząć test.

III.  Rozmowy rekrutacyjne

Dwie rundy spotkań rekrutacyjnych (każda runda składa się z dwóch rozmów) są kolejnym etapem na drodze do zostania konsultantem/ką. Wszystkie rozmowy rekrutacyjne prowadzone są przez doświadczonych konsultantów A.T. Kearney. Spotkania służą sprawdzeniu umiejętności i potencjału kandydatów/ek. Kandydatom/kom dają możliwość poznania A.T. Kearney oraz przekonania się, czy jesteśmy dla nich właściwym wyborem.

W trakcie spotkania ocenione zostanie Twoje ogólne dopasowanie do A.T. Kearney na podstawie osobistych charakterystyk, doświadczenia branżowego/funkcjonalnego, kluczowych kompetencji (takich jak np. umiejętność pracy w zespole), przystosowania do pracy w konsultingu i potencjalnego wpływu na klienta. W trakcie spotkań zostaniesz poproszony/a o rozwiązanie case study. Ma to na celu zbadanie Twoich zdolności komunikacyjnych oraz możliwości rozwiązania typowego problemu konsultingowego w ograniczonym czasie.

Dowiedz się więcej o Case Interview.