Dyrektorzy ds. Marketingu i sprzedaży zmierzają się z wieloma wyzwaniami stawianymi przez klientów, zmieniające się otoczenie rynkowe oraz rewolucję technologiczną. A.T. Kearney wspiera firmy z wielu branż, poprzez dzielenie się wiedzą o rozwoju rynku, dostrzegając możliwości kształtowania się nowych obszarów rynkowych i wykorzystując możliwości dawane przez konkretny sektor. Współpracujemy z klientami przy wprowadzaniu zmian pozwalających na zwiększenie zyskowności, aby, równocześnie, zapewnić trwały sukces.

In the News In the News

Read insights from A.T. Kearney consultants quoted in the media.

Global Leaders Global Leaders