A.T. Kearney pomaga firmom w optymalizacji procesu zakupowego, transformacji procesów zarządzania materiałami i surowcami, prowadzeniu dokładnych analiz oraz zrozumieniu jak skutecznie i efektywnie można wykorzystywać technologie przy realizacji celów strategicznych. Działania naszych doświadczonych konsultantów pozwalają na uzyskanie szybkich oszczędności oraz długoterminowego wzrostu wartości przedsiębiorstwa.

In the News In the News

Read insights from A.T. Kearney consultants quoted in the media.

Global Leaders Global Leaders