Case Studies Case Studies

A.T. Kearney współpracuje z firmami z sektora publicznego na całym świecie. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów współpracy z klientami nad różnorod-
nymi zagadnieniami, która przyniosła natychmiastowe rezultaty i pomogła utrzymać/zbudować przewagę konkurencyjną. 

In the News In the News

Read insights from A.T. Kearney consultants quoted in the media.

Global Leaders Global Leaders