Konsultanci A.T. Kearney pracują ramię w ramię z kadrą zarządzającą przedsiębiorstw, pomagając przy planowaniu oraz wdrażaniu strategii korporacyjnych. Efektem wspólnych działań jest wypracowanie realnego podejścia do wdrożenia strategii na wszystkich szczeblach organizacji oraz wypracowanie planu kontroli postępów i wyników.

Widok zawartości stron

Read insights from A.T. Kearney consultants quoted in the media.

Widok zawartości stron