Widok zawartości stron

Wiemy, że nasz sukces jako firmy jest uzależniony od wyników poszczególnych pracowników. Z tego względu robimy wszystko, aby umożliwić im rozwój według jasno zdefiniowanej ścieżki kariery. Pokonywanie kolejnych etapów jest uzależnione od zdolności pracownika. Aby dowiedzieć się więcej kliknij na nazwę stanowiska.

 

 
 
 
 
 
 
 

Partner

Partner jest odpowiedzialny za budowanie relacji z klientami i zarządzanie zleceniami na wyższym szczeblu. Wspólnie z CEO opracowuje strategię długoterminową i buduje trwałe relacje z klientami. Odgrywa aktywną rolę w kierowaniu firmą, ma udział w rozwoju przyszłych liderów i w realizacji strategii firmy. Firma A.T. Kearney sama wybiera osoby, którym chce powierzyć to stanowisko.

Principal

Principal kieruje dużymi i złożonymi projektami doradczymi, dba o budowanie relacji z klientami i przyczynia się do rozwoju firmy. Firma A.T. Kearney sama wybiera osoby, którym chce powierzyć to stanowisko.

Manager

W A. T. Kearney Manager nadzoruje realizację projektów doradczych. Odpowiada za przydzielanie zadań pracownikom, za ich terminowe wykonanie i przedstawienie. Manager ma szansę rozwoju zawodowego i może liczyć na wsparcie osób bardziej doświadczonych, co pozwoli mu na rozwój kompetencji i zdobywanie dalszego doświadczenia w wybranej dziedzinie doradztwa.Dowiedz się więcej

Associate

W A.T. Kearney Associate uczestniczy w każdym etapie pracy nad projektem, począwszy od przygotowywania oferty po ostateczną realizację zadania. Praktycznie od pierwszego dnia w pracy dołączysz do zespołu projektowego, będziesz pracował w siedzibie klienta i będziesz mógł przedstawiać własne rozwiązania kwestii dotyczących najważniejszych aspektów zarządzania. Chcemy, żebyś brał udział we wszystkich fazach projektu doradczego i dzięki temu rozwijał swoje umiejętności zawodowe. Dowiedz się więcej

Senior Business Analyst

Kandydatom z wykształceniem wyższym innym niż MBA oraz kandydatom z dyplomem licencjata i co najmniej kilkuletnim doświadczeniem zawodowym A.T. Kearney może zaproponować stanowisko Senior Business Analyst, stanowiące ważny etap na drodze od stanowiska Business Analyst do stanowiska Associate. To doskonała okazja rozwijania kompetencji dla osób, które nie uzyskały dyplomu MBA, lecz mają odpowiednie doświadczenie i chęć do rozwoju zawodowego w dziedzinie doradztwa. Dowiedz się więcej

Business Analyst

We współpracy z doświadczonymi konsultantami Business Analyst opracowuje modele, przeprowadza złożone analizy i prowadzi powierzone mu prace badawcze, pracując w biurze firmy lub w siedzibie klienta. Praca wymaga częstych podróży służbowych i wykonywania różnorodnych zadań umożliwiających zdobycie doświadczenia w środowisku biznesu. Business Analyst bierze również udział w działaniach marketingowych oraz przygotowywaniu ofert w celu pozyskania nowych zleceń. Dowiedz się więcej