Case Studies Case Studies

A.T. Kearney współpracuje z firmami z obszaru telekomunikacji, mediów
oraz zaawansowanych technologii na skalę międzynarodową. Poniżej przedstawiamy przykłady różnorodnych projektów, których realizacja umożliwiła naszym klientom osiągnięcie natychmiastowych rezultatów
oraz utrzymanie/zbudowanie przewagi konkurencyjnej.

In the News In the News

Read insights from A.T. Kearney consultants quoted in the media.

Global Leaders Global Leaders