Case Studies Case Studies

A.T. Kearney współpracuje z firmami oferującymi dobra konsumpcyjne oraz firmami sprzedaży detalicznej na całym świecie. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów współpracy z klientami nad różnorodnymi zagadnieniami, która przyniosła natychmiastowe rezultaty i pomogła utrzymać/budować przewagę konkurencyjną.

In the News In the News

Read insights from A.T. Kearney consultants quoted in the media. 

Global Leaders Global Leaders

Global Consumer Institute
To learn more click here.