Widok zawartości stron

W czasie widokonferencji z nowego, paryskiego biura, liderzy A.T. Kearney oficjalnie przedstawili „Vision 2020”.  Partner zarządzający i prezes zarządu, Johan Aurik razem z członkami zespołu „Vision 2020” zaprezentowali nową, odważną wizję firmy, której ambicją jest zostać najlepszą firmą w branży, wyróżniającą się kulturą i sposobem pracy.

Z duma pragniemy podzielić  się naszą wizją i obietnicami z klientami, współpracownikami i przyjaciółmi na rynku. 

Nasza wizja

  • Pragniemy zostać najbardziej rozpoznawaną na świecie firmą świadczącą pełen zakres usług doradztwa strategicznego, wyróżniając się kulturą i sposobem pracy.
  • Będziemy najlepsi w dostarczeniu natychmiastowych rezultatów i powiększaniu przewagi naszych klientów, pracowników i społeczności, w których funkcjonujemy.
  • Będziemy spółką partnerską, zaliczaną do trzech najlepszych w wybranej przez nas branży. Do 2020 roku podwoimy swoje rozmiary.

Nasze obietnice

  • Zyskać uznanie za współtworzenie z naszymi klientami I partnerami zewnętrznymi, innowacyjnych idei i, przynoszących znaczące zmiany, wyników.
  • Tworzenie, przy szerokiej sieci kontaktów z partnerami zewnętrznymi, długotrwałych korzyści dla społeczności, w których funkcjonujemy.
  • Zapewnienie naszym pracownikom nieograniczonych możliwości rozwoju osobistego w atmosferze współpracy i różnorodnej kulturze korporacyjnej.
  • Osiągnięcie ponad rynkowego wzrostu i wartości dla naszych klientów i interesariuszy .

Nasza wizja jest jasna, a potencjał nieograniczony.

video Vision 2020

Vision 2020

Our vision. Our future. We are A.T. Kearney.

  Working Mothers 100 Best
Best Firms 2012
DiversityMBA Magazine
Corporate Equality Index